VAD ÄR VIKTIGAST?


Tiden… Ibland blir jag så frustrerad på konceptet tid. Den verkar styra allt vi ÄR och den räcker sällan till. Vad blir lidande? Ibland är det jobbet, ibland är det familjen, ibland är det vännerna, ibland församlingen och ibland är det hälsan. Ska det vara så?


Vad ska man prioritera? Jag lärde mig på en mentorskurs en gång att vi kan dela in det vi gör i 4 kvadranter, i den första finns alla de saker som är viktiga och måste göras nu, t ex betala hyran eller svara ett viktigt telefonsamtal.


Till den andra hör saker som är viktiga men inte akuta, bör göras men ingen råkar illa ut just precis nu om jag skjuter på det. Här är t ex tid för familj, vänner, gemenskap, övning, planering av verksamheten och strategimöten.


I den tredje ryms saker som är akuta, men inte viktiga. Spam-mejl, telefonförsäljare och kanske konserter eller live sport som råkar ske här och nu men som kanske inte förbättrar, egentligen…


I den fjärde låg det som inte var akut och inte heller viktigt. Ja ni kan lista ut vad som hör hemma där… saker som sociala medier, slösurf, netflix osv…Självklart är allt detta individuellt men man kan kolla själv vad man lägger tid på och bestämma vilken kvadrant det hamnar i. Ett företag (eller församling) kan göra likadant. Det vi också lärde oss var att de flesta lägger för lite tid i kvadrant 2. Investerar man mer tid där slipper man problem i kvadrant 1 och 3.


Intressant är ju att det som Gud verkar tycka är viktigast hamnar i kvadrant 2. Det är relationen med dig och mig. Det är hans plan med varje människas liv. Intressant är också att en människas relation med Gud är det enda som har evighetsvärde. En bra tidsinvestering.


/Benjamin Nyman

SÖK SANNINGENPå församlingslägret diskuterade vi hur man är lärjunge, vad är sanning och hur hjälps vi åt att leva som lärjungar som söker Sanningen. Jag tror vi alla hoppas på att det här alltid får vara det som präglar vår gemenskap. Lika Jesus, som är full av NÅD och SANNING.

VECKANS BIBELORD

Markus 4:1-20