01 ATT ÄLSKAÄnda sedan Gud skapade människan till sin avbild, har Han haft en plan med oss, med dig och mig. Att vara Guds avbild betyder inte i första hand att vi är lika Honom rent fysiskt utan att vi har de egenskaper som behövs - och framförallt (nu som Hans barn, Joh 1:12) de andliga mandat som krävs för att vara Hans representanter på jorden. Det är inget elitiskt, där bara de “perfekta” får vara med, utan en sanning som gäller varenda människa - alla har fått kallelsen att göra hans vilja. Det vackraste är att det du har fått är precis det som behövs för att kunna göra det.


Vad är då det allra viktigaste som Gud vill att vi gör? Jesu svar på den frågan läser vi bland annat i Markus 12:28-34. Att älska Gud med allt vi är och har är det allra viktigaste och det hör tydligt ihop med att “älska din nästa som dig själv”. Jesus avslutar med att detta är mer värt än alla offer. Kärlek.


När Jesus säger detta citerar Han från 5 Mos 6:4-9. Läser man hela det kapitlet ser man att det handlar om lydnad. Om vi älskar Gud syns det genom att vi lyder, dvs faktiskt gör hans vilja - som Hans avbild. Läs gärna om de löften som följer ett liv i Guds vilja, i lydnad. I verserna 6-9 ser vi vidare hur denna kärlek definieras. Först ska vi lägga Guds vilja på hjärtat (därifrån utgår livet), hela vårt liv genomsyras av kärleken till och längtan efter att alltid göra Hans vilja.


Att lära barnen Guds vilja gör man alltid bäst genom att vara ett föredöme, att man talar och handlar efter Guds vilja hemma. Om barnen istället hör hur vi kanske talar illa om andra, vad lär de sig då? “Ett tecken på vår hand och panna”, det betyder att allt vi gör, alla tankar vi har och det första intryck våra medmänniskor får är helt och hållet genomsyrat av Guds nåd och kärlek. Gud älskar alla, det vet vi. Att göra hans vilja är att visa alla människor Guds kärlek i ord och i handling. Det är ju så som Guds kärlek faktiskt blir konkret och synlig. Vi visar vår kärlek till Gud och är Hans avbild då vi ger vidare, det vi redan förstått, Hans kärlek, till människorna.


Visst är det nåd att få vara med och göra Skaparens vilja på jorden? Hans nåd är också löftet om hjälp!

//Benjamin Nyman


VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Jakobs brev 3:13-18