DET JAG HAR DET GER JAG DIGI apostlagärningarna 3 läser vi om när lärjungarna Johannes och Petrus gick till templet för att be. Varje dag satt en man där. Han fick bäras dit av sina vänner för han kunde inte gå. Mannen satt vid porten för att be om pengar och hjälp av de som gick in i templet. Det som var annorlunda med Petrus och Johannes var att de inte gav mannen det han förväntade sig, det som alla förväntade sig. De hade sett hur Jesus gjorde samma sak tidigare. I Markusevangeliets första kapitel t ex, där läser vi om hur Jesus kallar på sina lärjungar att följa honom - för Guds rike är nära. När de sedan vänder om från sina tidigare liv och börjar följa honom fick de både höra om Guds rike, Guds plan och och Guds tankar för människorna och de fick se under och tecken. De förstod långsamt att Guds rike är där skapelsen blir upprättad och lyder under Jesu herravälde. Stormen lyder honom, andarna lyder honom, en sjuk kropp lyder honom och blir frisk, så som människokroppen var tänkt att vara, då världen först skapades. Till och med döden lyder Honom. Gudsriket är allt detta.


Petrus och Johannes hade, mig veterligen, inte blivit helade från sjukdom, men det de hade fått smaka, av rikets principer, det ville de ge vidare. Med resultat  att allt folket prisade Gud och var beredda att lyssna på vad Petrus hade att säga om Livets furste och vikten av att vända sig bort från det onda (Det som inte är Guds vilja) och istället börja göra Guds vilja. Genom att Petrus gav vidare och återupprättade en människa genom Guds kraft, så var människor beredda att höra hans predikan. Han visade först och talade sedan. I Apg 14:3 låter Gud under och tecken ske för att bekräfta Lärjungarnas ord.


På onsdag kl 18:30 får vi alla chans att vara med och breda ut Guds rike lite konkret i Stallarholmen. Att mötas i templet är viktigt, att predika Guds ord är viktigt, men om folk ska lyssna och om Guds rike ska bli synligt i Stallarholmen, då är det viktigt att vi lever ut det vi tror på, också i Stallarholmen, även i var-dagen. Vi ställer oss till hans förfogande, låter Jesus leda oss och förväntar oss under och tecken. Det vi har fått det ger vi vidare. Blir spännande det här!


//Benjamin Nyman

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Apostlagärningarna 6:1-7