EN LÄRJUNGES DNA


DNA är den information som finns i varje levande cell, varje frö, det är absolut nödvändigt för allt som har liv. Denna information berättar för cellen hur den ska växa, utvecklas, fungera och hur den ska föröka sig. I dig och mig så talar DNA om hur varje enskild cell ska passa in så att de tillsammans bildar en fungerande människa, en kropp. Trots att vi har olika typer av celler, som gör olika uppgifter i kroppen så är DNA altid detsamma. Varje gång en cell förökar sig så kopieras detta DNA in i en ny cell, det finns mekanismer som styr att denna kopiering ska göras så exakt som möjligt, för minsta fel kan vara ödesdigert. När en enskild cell dör finns DNA kvar, i andra celler och i nya kroppar.


Så, i vårt liv som lärjungar, vad skulle vi kunna likna denna livets information vid? Förstås är alla instruktioner för våra liv och vår gemenskap som kristi kropp skrivna i Guds ord. Där finns faktiskt allt vi behöver för att kunna leva våra liv som lärjungar. IBRA Östafrika har sammanställt några karaktärsdrag hos en Lärjunge, något som vi vet att vi finner i bibeln. En levande Lärjunge:


1. Älskar Gud och älskar människor

2. Har ett tacksamt och tillbedjande hjärta

3. Lyder Herren

4. Tror på och bygger sitt liv på Guds ord

5. Är nyfiken och upptäcker mera om Guds plan

6. Spenderar tid med Gud i bön.

7. Vill dela med sig av det han/hon funnit

8. Föder nytt liv, genom att kopiera vidare DNA

9. Lyssnar till och leds av den helige ande

10. Är ansvarig inför Gud och andra lärjungar

11. Söker efter nyckelpersoner att dela med

12. Har ett tjänande hjärta

13. Är ett levande bevis på vad bibeln lär

14. Är en mentor, som stärker nya lärjungar

15. Vill se att en individ växer till grupper

16. Söker gemenskapen i kristi kropp


/Benjamin


HJÄLPKASSANSkicka gärna via:

Swish 123-2885713 eller

Bankgiro 428-2240,

Märk “hjälpkassan

VECKANS BIBELORD

1 Petrusbrevet 1:22-25