02 TACKSAMHET OCH TILLBEDJANEtt liv som lärjunge är fyllt av tacksamhet och tillbedjan. Vilken typ av tacksamhet och hur ser sann tillbedjan ut? Vi finner alltid svaret i bibeln. Alltid. Summan av Guds ord är sanning, men jag ska lyfta några få bibelord kring detta här.


I Fil 4:4-7 uppmanas vi av Paulus att alltid glädjas I HERREN. Frukten av detta kan förväntas vara att människorna runt omkring oss då ser hur vänliga vi är. Vi behöver inte bekymra oss om något utan vi får låta Gud veta alla våra önskningar genom bön och TACKSÄGELSE. Det vi kan förvänta oss av ett sådant liv är frid, en sådan frid som inte något mänskligt förstånd kan förstå.


I Ef 5 så börjar Paulus med att uppmana oss att bli Guds efterföljare och barn. Sedan följer flera tydliga punkter av vad som kännetecknar ett Guds barn och efterföljare, och flera punkter som man bör lämna bort om man vill följa Jesus. Men i vers 20 ser vi igen “Tacka alltid vår Gud och Far för ALLT i vår Herre Jesu Kristi namn.”


Ett bra exempel, som jag tror är omöjligt att följa utan att man verkligen fått ta emot Helig Ande, läser vi i Apg 16:23-34. Paulus och Silas är fångna och slagna, men de sitter ändå i tacksam lovsång och bön i fängelset. Plötsligt öppnas dörrarna och bojorna faller av. Det största är kanske ändå vad som händer sedan. Istället för att fly (Trots att Gud öppnat en dörr ut ur deras plåga) och låta deras fångvaktare ta sitt liv, stoppar de honom och visar just vänlighet. Tillbedjan, tacksamhet, under och tecken samt vänlighet och kärlek på bekostnad av det egna leder till att Fångvaktaren OCH HELA HANS FAMILJ kommer till tro samma kväll. Vill vi se mer av detta i våra liv, i Strängnäs? Vad kan då du och jag lära oss?


Det kan verka omöjligt men vi har löften om hjälp: Luk 11:5-13, Joh 14:15-16 och Apg 1:8


Gud är en god gud, han ger oss inte en omöjlig uppgift utan att lova hjälp. Men uppgiften måste vara omöjlig för att vi ska vara beroende av Honom och för att Han ska bli ärad, inte vi. Gud välsigne dig!

//Benjamin Nyman

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Apostlagärningarna 16:23-34