03 ATT LYDA HERREN


När vi pratar om att vara lärjungar så är det lätt att missa de utmanande bitarna. Det är lätt att se på de löften vi får och glömma bort de löften vi ger. Ett sådant som lätt tappas bort är det att vi ofta sjunger och tillber Jesus som vår Herre. Om vi verkligen vill bli som vår Mästare behöver vi ju lyda vad Han säger. Det är svårt att lära sig om man inte följer instruktionerna. Det är så självklart så det inte borde behövas en påminnelse, men historien visar att det är lätt hänt att orden Herre, Mästare och lärjungaskap blir en slags vaneord, ord som förlorat sin innebörd.


I Johannes 15:14 säger Jesus att vi är hans vänner om vi gör vad han befaller oss, och avslutar i vers 17 att hans befallning är att vi ska älska varandra. Självklarheten i detta är total ändå känns det som att vi som kallar oss kristna ofta missar det. Om Jesus älskar alla och vi istället för att älska talar illa om, eller gör ännu värre saker mot varandra, då gör vi Jesus djupt besviken. Det är svårt att vara vän med någon som gör illa mot de man älskar. Han gav sitt liv för alla, vi måste komma ihåg detta! Alla betyder verkligen alla, även de som inte vi förstår.


I Matt 7 talar Jesus bland annat om att man känner igen någons inre på de egenskaper som märks (Jämför Gal 5:22). Är det god frukt eller dålig? I vers 21 kommer spetsen, man kan inte kalla Jesus för Herre och tro att det räcker och medvetet välja bort hans vilja. Samma sak säger Jesus i Luk 6:46, “Varför kallar ni mig Herre, Herre när ni inte gör vad jag säger?” Frågan är berättigad, en Herre bestämmer ju. Den utmanande frågan är om vi vill låta Jesus vara vår Herre eller om orden förlorat sin mening?


Guds nåd är sådan att han lovat att sända sin Ande som en hjälp så vi får den övernaturliga kraft vi behöver för att vara hans vittnen (Apg 1:8) - om vi ber om det - för andras skull: Luk 11:5-13. Lärjungarna hade inte blivit döpta i Anden om de inte lydde Jesus och stannade kvar i Jeru-salem (Apg kap 1 och kap 2. Jämför med Joh 14:15-16…)


//Benjamin Nyman


Ganska jobbigt att läsa. Sant, men det svider. Att se sig själv i ljuset av vem Jesus är gör att man alltid kommer till korta. Han levde det liv jag inte klarar, Han dog den död jag förtjänar och Han gav sitt liv så att jag skulle få Hans. Hans fullkomlighet blir min... Vilken enorm nåd. Välkommen på söndag 10:30 när storfamiljen möts för att fira nåden och inspirera till efterföljelse.


/Fredrik, pastor och föreståndare.


VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Apostlagärningarna 16:23-34