HÄLSNINGAR FRÅN CHUNA


Jag kom till Sverige år 2010 med mina flickor, vi flydde från ett krig - krig mot kvinnor. När vi kom hit hade vi bara en liten resväska och potta. Jag kan inte säga att vi alltid träffade snälla människor under vår tid på gatan, men jag vägrade ge upp - jag ville inte tappa mitt hopp om Gud. Jag minns att jag tänkte, att jag kämpar inte bara för min skull, utan för alla utsatta kvinnor med barn.


 2 Korinthierbrevet 1:10

“Och Gud räddade mig verkligen ur denna dödsfara, och han ska göra det igen eftersom jag litar på honom”


Sedan det grundades år 2013 har Talita Asia  erbjudit långsiktigt hjälp och stöd till 10 kvinnor med 16 barn som är offer för våld i hemmet, 3 offer för människohandel med sina 4 barn, 1 offer för prostitution med hennes ena barn, 7 offer av sexuella övergrepp mot barn och prostitution. Idag har vi 2 skyddade boenden för 4 små barn och 4 tjejer och vi har även “transiton apartment” för 4 kvinnor som avslutat Talita Asia’s ettårs program.


Romarbrevet 15:7 Acceptera därför varandra på samma sätt som Kristus accepterat er för då blir Gud ärad.


Man ska inte glömma var man kommer ifrån. Man får kraft av att komma ihåg hur det var och hur Gud ledde förr.


/Chuna

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Efesierbrevet 2:4-5