EN LÄRJUNGES DNA - 04 TRON PÅ GUDS ORD


En fråga jag brottats med är vad tro egentligen är? I Heb 11 lär vi oss mycket om tro och går man tillbaka till de personer som det berättas om och läser om dem i gamla testamentet så får man kanske en tydligare bild.


En av nyanserna i ett svar får man från Psalm 119:105, välkända ord: “Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”. Vad betyder detta? Jag tror att varje steg, varje val jag gör i livet kan belysas med Guds ord. Jag kan vara informerad om Guds vilja för mig genom att känna hans ord väl. Om jag då lyder detta ord, så går jag på Guds väg för mig. Utan hans ord blir det en otydlig väg, utan  ljus. Kanske kommer jag rätt, kanske kommer jag fel, kanske ramlar jag än ner i det ena diket, än i det andra. Men att gå rätt förutsätter ju att jag också lyder det jag läser - jag kan se vart jag ska gå men hoppar ner i diket istället…


I 1 Tess 2:13 läser vi att Guds ord är verksamt i de som tror. Det arbetar i oss och genom oss blir det också verksamt i världen, bland de vi bor med. Familj och vänner blir påverkade av Guds ord om vi tror och låter det arbeta genom oss. Gud älskar alla, på detta sätt får alla bli varse det. Det förutsätter dock också lydnad till ordet.


I Apg 6:7 läser vi om sambandet mellan Guds ord, en ökning av antalet lärjungar och just lydnad till tron. Det verkar som om lydnad, lärjungaskap och Guds ord är nära sammankopplat med tro.


Andra Tim 3:16 talar också om hur Guds ord är bra för oss lärjungar, hur det undervisar, fostrar, tillrättavisar och upprättar - för att rusta oss för goda gärningar. Dvs Guds ord är menat att komma ut i praktisk handling igen - lydnad. 


Allra tydligast när vi talar tro är kanske Noas tro (Heb 11:7 och 1 Mos 6:22). Noah fick veta något av Gud, han kunde välja att inte tro, dvs att inte handla efter det Gud sa… Om tro för Noah bara varit en känsla eller kunskap utan handling, så hade inte du och jag funnits här idag… Tro är att vara nära Gud, lyssna på honom och göra vad han säger, oavsett om vi ens med vårt förstånd kan förstå det eller ej. Oftast är Guds ord begripligt, men ibland förstår vi inte allt. Noah litade på Gud och resultatet talar sitt tydliga språk. Detsamma uppmanas vi genom hela bibeln att göra - tro på Guds ord.


/Benjamin Nyman

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Hebreerbrevet 11:27-31