05 - ATT BE


Jesus berättar hur vi ska be i Mat 6:9-13, den bön vi känner som “Fader vår”. Det är intressant vilket fokus som Jesus lägger och som människor med olika bakgrund upptäcker. Här är ett urklipp från gruppdiskussioner här i Tanzania kring just Fader vår:


1: Guds namn skall bli ärat. Det är det som hela skapelsen syftar till, allt är skapat för att ära Honom. Meningen med våra liv är ytterst att ära Gud. I en muslimsk kontext där en stor del av livet handlar om heder/vanära förstår man det här väldigt väl. Antingen ärar man Gud eller så vanärar man Honom.


2: En längtan efter att se Guds rike återupprättat på jorden där hela Skapelsen (Genom människorna, som är ansvariga att råda över den) blir sådan som Han tänkt från början, att den (genom sättet vi lever) ärar och lyder Hans vilja precis så som änglarna och himlen ärar och lyder Honom. Hans vilja är att den frodas, att livet får föröka sig och fylla hela jorden och vi fick ansvaret över detta (1 mos 1:22 och 2:15). I Guds rike råder hans lag, sammanfattningen av den läser vi ju i Mark 12:29-31. Jesus förde ner Guds rike till oss genom att vara det ultimata exemplet på hur man ska leva, råda över skapelsen och ära Gud. Han öppnade dörren för en relation med Skaparen och gav Andens gåva, som vi får för att kunna göra detta.


3: Be Skaparen om att få dagens behov fyllda, inte mer, inte mindre. Vi är beroende av Honom och vi kan visa vårt beroende av Honom. Även om vi arbetar så förstår vi att vår hälsa, vår förmåga, alla resurser (inklusive tiden) är gåvor från Honom.


4. Be om förlåtelse - och var beredd på att själv förlåta andra. Vi behöver alla förlåtelse, som tur är så är Guds nåd var morgon ny, man får be om förlåtelse varje dag. Som medlemmar i Guds familj ärar vi Hans namn när vi gör som Han och förlåter varandra. Gud ser till hjärtat och en längtan efter att kunna förlåta är en bön som Gud gärna svarar på. 


5. Beskydd från allt det onda som vill förleda och ta fokus från den roll vi har fått at leva. Ondskan vill att vi vanärar Gud, men vi är skapade för att ära Skaparen. Frestelse kan vara när vi tvivlar på Guds ord (som i Mat 4 eller i 1 mos 3) och hellre väljer att lyda/ära oss själva fast vi vet vad Gud egentligen vill. Skönt att vi får be om beskydd och hjälp även i detta så att vi kan övervinna (1 mos 4:7) och ge Gud äran.


/Benjamin Nyman

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Matteus 6:31-33