06 - ATT VILJA UPPTÄCKA MER


Jag tror inte jag är ensam i att längta efter ett liv där det händer saker, där man ser att det man tror på är på riktigt, ger resultat, eller frukt, som det heter på “bibelspråk”… Jag är fascinerad av och barnsligt nyfiken på vad Gud vill. Om livet, var vi kommer ifrån, vad meningen med livet är, om vem Gud är, vad Han har för plan med oss och skapelsen. 


Vi får ställa frågor till Gud, i bön och till hans ord.  Om han är vår skapare på riktigt, så vet han ju vad som är bäst… Kung David, som var en man efter Guds hjärta, bad enkelt i Psalm 25:4-9 “Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. 5Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. 6Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet. 7Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser,  utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. 9Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.”


I första psalmen står det såhär: “Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare ( = En som hånar och skryter) 2utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 3Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.” 


Jesus undervisade mycket, men han tillät ju också frågor. T ex förklarade han ofta för lärjungarna, de som var nära Honom, vad de olika liknelserna betyder. Även i Luk 24:13-35 ser vi att vi inte behöver förstå allt, att vi får vara frustrerade, men att när vi spenderar tid med Jesus så kan bibeln förklaras för oss så vi förstår på ett nytt sätt. Bjud in Jesus att förklara. Ställ frågor.


Vidare - Han har faktiskt LOVAT vara med oss och förklara genom Den Helige Ande (Joh 14:26)


Jag älskar en gemenskap där man FÅR upptäcka och leva  LIVET MED GUD tillsammans! 


//Benjamin Nyman

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

Johannes 14:17-23