HÄLSNING FRÅN PETER


Kära församling,

som de flesta vet vid det här laget är min stora hobby brädspel. Det som framför allt lockar mig med spel är att behöva göra svåra, och för spelet avgörande beslut. Jag ser en njutning i att räkna på mina resurser och försöka planera en väg framåt genom spelet som förhoppningsvis ska ge mig en fördel gentemot mina motståndare. I vissa spel har jag nästan perfekt information, så att allt som går att påverka är synligt för alla spelare, i andra är det ett större eller mindre inslag av slump som jag måste ta hänsyn till så att jag kan ha en reservplan. Utfallet av spelpartiet ger mig ett kvitto på om jag lyckats planera mitt spel rätt och om de beslut jag fattat varit fördelaktiga eller tillräckligt optimala för mig. Efter spelet är det inte sällan jag funderar på vad jag kunde gjort annorlunda eller göra bättre nästa gång spelet hamnar på bordet.


Att fatta beslut i verkligheten är viktigt på riktigt. I fredags fick jag vara hemlig gäst hos Preteens och fick berätta för dem om att jag fattade beslutet att tro på Jesus första gången i elvaårsåldern. Sedan fattade jag det igen vid 15 när jag döpte mig. Igen vid 19 då jag bestämde mig för att gå bibelskola och sedan ett antal gånger till i livet då jag insett att jag plötsligt börjat vandra på min egen väg mer än den väg jag tror Jesus vill leda mig på. Jag skulle vilja säga att det är livets absolut viktigaste beslut, och det kan behöva upprepas.


Onsdag 25/9 är det dags för en annan sorts beslut. Då har vi församlingsmöte och fattar beslut om vår församlings framtid. Dessa beslut kan också vara lättare eller svårare, men det är just i församlingsmötet varje enskild medlem har möjlighet att göra sin röst hörd och använda sin rätt att bestämma eftersom vi är en demokratisk församling. Har du frågor du vill ta upp eller tankar om församlingens framtid? Hör då av dig till någon av oss i församlingsledningen. Kanske hinner vi inte ta upp dem redan nästa onsdag, men då får vi med det till nästa församlingsmöte.


Gud välsigne vår församling och vår stad


/Peter, ordf.

VARA MED I EN HEMGRUPP?En hemgrupp är en utmärkt plats att få diskutera sina frågor i en mindre grupp och se om bibeln kan ge svaren. I gruppen kommer man varandra närmre och uppmuntras att leva av tro, konkret, i vardagen.

Kontakt: benjamin.nyman(at)ibra.se

VECKANS BIBELORD

1 Samuelsboken 3:21