VÅR HISTORIA - PINGSTKYRKAN STRÄNGNÄS

Sedan slutet av 30-talet har det funnits två pingstförsamlingar i Strängnäs kommun. Den ena har haft sin samlingsplats vid Pingstkyrkan på Regementsgatan 3 i Strängnäs, och den andra vid Åsenkyrkan i Helgarö. Församlingarna har samarbetat allt sedan den tidiga starten. Det har gällt mötesverksamhet, ungdomsverksamhet, sång- och musik, mission och u-landsarbete, second-handbutik m.m.


Under nästkommande 70 åren så döptes människor och församlingarna utvecklades. I början av 2000-talet började planerna på en gemensam församling ta mer konkret form.


Pingstkyrkan på Regementsgatan såldes under sommaren 2005 och bostadshusen vid Åsenkyrkan likaså. Detta frigjorde medel till att kunna bekosta köpet och renoveringen av soldathemmet. Vi hade därefter gudstjänsterna i cafédelen i vårt nya hus fram till den andra advent 2005, när vi med stor glädje och tacksamhet invigde vår nya kyrksal.


Idag består vår församling av drygt 200 medlemmar och vi drömmer om att vara en kyrka där människor ska få sina liv förvandlade av Gud.


Välkommen du också!