VÅR TRO - PINGSTKYRKAN STRÄNGNÄS

Det här är inte ett försök att heltäckande beskriva alla delar av vår tro.

Men som gemenskap bekänner vi Jesus Kristus som Herre och frälsare och det mest centrala i vår församling.

Vi tror att Bibeln är Guds ord som hjälper oss att få en sann bild av vem Gud är.

Vi bekänner oss även till den apostoliska trosbekännelsen:Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.


Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.


Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.Är du intresserad av att få reda på mer? I så fall är du varmt välkommen till våra samlingar eller kontakta oss på annat sätt.