VERKSAMHETER

Varje vecka möts vi för olika verksamheter, allt från bönesamling och träning till ungdomssamling och gudstjänst. Ibland är vår verksamhet inriktad mot en specifik målgrupp eller åldersspann, känn dig alltid fri att vara med i det som tilltalar dig. Läs mer här nedan om vad som händer och välkommen att vara med!

Gudstjänst

Varje söndag kl.10.30 firar vi gudstjänst i kyrkan. Vi lyssnar på predikan, vittnesbörd (någon berättar om vad en tro betyder för en), vi sjunger lovsång tillsammans och ber.

Om du vill att någon ska be för dig, tända ett ljus som en symbolisk gest eller skriva din bön anonymt så finns det tillfälle för det under mötet. Efter gudstjänsten möts vi runt fikaborden!

Söndagsskola

Under söndagens gudstjänst möts barnen för söndagsskola! Alla barn från tre år är välkomna, det går självklart bra att ha en vuxen med sig under samlingen. I söndagsskolan är det fokus på att leka, sjunga, pyssla och lära oss om vad som står i bibeln. Välkommen till söndagsskolan!

För yngre barn finns det en lekhörna i caféet där föräldrar kan vara med på gudstjänsten samtidigt. 

Bönesamling

På tisdagar kl.9.00 möts vi i kyrkan för bön. Vi ber för det som kommit in som böneämnen till församlingen och vi ber för det som nämns av de som ä med under samlingen. Vi tror på bönens kraft, välkommen att vara med!

Vill du att vi ska be för något speciellt? Skriv ditt böne- eller tacksägelseämne i ett mejl och skicka till info@pingststrangnas.se. Det går bra att vara anonym om du önskar det, skriv det i mejlet i så fall. 

Kontakt

Regementsgatan 75
645 33  Strängnäs

0152-215 69
070-090 79 74 (Ordförande)

info@pingststrangnas.se